چرا نباید میکروگرین ها و جوانه ها را اشتباه گرفت

 میکروگرین ها و جوانه ها  در یک طبقه بندی غذایی قرار می گیرند در حالی که تفاوت های بارزی میان این دو گروه وجود دارد. از مهم ترین تفاوت ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • میکروگرین ها در خاک وسایر بسترها رشد می کنند اما محیط کشت جوانه آب است.
  • در میکروگرین ها برگ و ساقه مصرف میشود اما در جوانه ها ساقه ی جوانه زده ،ریشه و باقی مانده بذر خورده می شود.
  • زمان مورد نیاز برای برداشت میکروگرین ها ۲۱-۷ روز است اما جوانه ها درفاصله ۵-۲ روزبرداشت می شوند.
  • میکروگرین ها عطر و طعم بسیار بالاتری نسبت به جوانه ها دارند.
  • با اینکه جوانه ها  هم همانند ریزسبزها دارای مواد مغذی بالایی  هستند  اما خطر آلودگی باکتریایی و قارچی با توجه به محیط کشتشان و نبود نور در پروسه رشدشان وجود دارد .تماس با ما

شرکت سرزمین آگور فرتاک
نشانی : تهران ، جاجرود

۰۹۱۲۳۵۰۸۰۴۸
info@agourland.com